Strona Główna

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi

SZPITAL OTWARTY DLA KAŻDEGO”