Adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
ul. Głowackiego 10
40-052 Katowice
tel. (0-32) 782-72-00
fax. (0-32) 782-73-00

Sekretariat: zozmswia@zozmswia.katowice.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
PRZYCHODNIA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Kopernika 38
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 324-34-91
fax. (0-34) 324-34-91

pozczwa@zozmswia.katowice.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Krasickiego 12a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 822-32-16
fax. (0-33) 822-32-16

zozbielsko@zozmswia.katowice.pl