E-rejestracja

Celem elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez nasz Zakład.

REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem serwisu rejestracji internetowej jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
2. Korzystanie z serwisu rejestracji internetowej jest bezpłatne.
3. Użytkownikiem serwisu rejestracji internetowej jest każda osoba korzystająca z jego usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu rejestracji internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania serwisu oraz blokować lub usuwać użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu rejestracji internetowej.
6. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.

II. Zasady rejestracji internetowej
1. Dostęp do systemu rejestracji internetowej można uzyskać:
1.1. osobiście w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA Katowice;
1.2. wysyłając poprzez ePUAP lub podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgłoszenie rejestracji na adres e-mail:
e-rejestracja@zozmswia.katowice.pl z treścią: „ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ”
2. Po zweryfikowaniu i zarejestrowaniu danych przez system elektroniczny w sposób automatyczny wyśle na podany adres e-mailowy dane do logowania.

III. Wymagania techniczne
1. Rejestracja internetowa działa na dowolnej przeglądarce internetowej.
2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

IV. Ochrona i przetwarzanie danych
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice, który jest administratorem danych osobowych, na potrzeby serwisu rejestracji internetowej oraz udzielenia świadczeń medycznych (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych z późn. zm.)
2. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne (art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.).
4. Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia danych wymagających do logowania w serwisie, takich jak: login i hasło, przed wglądem osób trzecich.
5. Adresy e-mailowe pozyskane w procesie rejestracji użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom.

V. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Administrator serwisu dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość.
1. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.
2. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

Zgłoszenie do rejestracji internetowej