Ochrona Danych Osobowych

Mirosław Bielicki
Inspektor Ochrony Danych
adres e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl