Ogłoszenie o konkursie – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogiogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przez okres 36 miesięcy.
szczególy w załącznikach
 

Więcej>> “Ogłoszenie o konkursie – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Postępowanie Konkursowe -badania densytometryczne

Ogłoszenie o konkursie ofert

Postępowanie Konkursowe Nr 2/2019 – badania densytometryczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi 

w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych -wykonywanie badań densytometrycznych, przez okres 36 miesięcy.

szczegóły w załącznikach. Więcej>> “Postępowanie Konkursowe -badania densytometryczne”

Ogłoszenie o Konkursie Ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im.  sierżanta Grzegorza Załogi, na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie kompleksowej  opieki nad pacjentami Izby Przyjęć/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oraz Zespołów  Wyjazdowych realizujących świadczenia medyczne na rzecz WPR zgodnie z zawartą umową pomiędzy Udzielającym Zamówienie a WPR w Katowicach oraz zabezpieczenie medyczne miejsc lub osób, zgodnie z wymogami Udzielającego Zamówienie.
Szczegóły w załącznikach

Więcej>> “Ogłoszenie o Konkursie Ofert”