Ogłoszenie o konkursie – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogiogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przez okres 36 miesięcy.
szczególy w załącznikach
 

Drukuj

Załączniki