Postępowanie Konkursowe -badania densytometryczne

Ogłoszenie o konkursie ofert

Postępowanie Konkursowe Nr 2/2019 – badania densytometryczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10 40-052 Katowice

Ogłasza postępowanie konkursowe obejmujące zamówienie na zlecenie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi 

w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych -wykonywanie badań densytometrycznych, przez okres 36 miesięcy.

szczegóły w załącznikach.

Drukuj

Załączniki