Rada Społeczna

Przewodniczący:   

lek. med. Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach: insp. Piotr Kucia

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej: bryg. Jacek Kleszczewski

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej: płk Andrzej Baliński

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej: płk Adam Jopek

Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej: dr Jerzy Rdes

Przedstawicielka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: mgr Maria Grabowska